Helsinki Briefissä teemme terapiatyötä ratkaisukeskeisellä tavalla. Keskeinen kysymys ei ole se, miten ongelmat ovat syntyneet, vaan mikä on toivottu tilanne tulevaisuudessa. Ratkaisukeskeisessäterapiassa pyritään saamaan ihmisten voimavarat ja vahvuudet käyttöön.  Ratkaisukeskeistä terapiaa voidaan tehdä yksilöiden, parien, perheiden ja ryhmien kanssa.

Alla muutamia keskeisiä asioita ratkaisukeskeisestä terapiasta.

  

Perusteellisempi kuvaus löytyy artikkelista:   Aarninsalo-Mattila: Ratkaisukeskeinen terapia, Kirjassa Huttunen M.O. - Kalska H.(toim.):  Psykoterapiat.   Duodecim-kustannus 2015. 


KENELLE ?

Nimi ratkaisukeskeinen on hieman harhaanjohtava. Se herättää ajatuksen siitä, että ratkaisukeskeisestä terapiasta olisi hyötyä vain pienten tai tarkasti määriteljen ongelmien hoitamisessa. Ratkaisukeskeisestä terapiasta voi kuitenkin olla apua hyvin monenlaisissa tilanteissa. Se sopii kaikkiin tilanteisiin, jossa ihmiset haluavat työskennellä ratkaisukeskeisesti.

MITÄ ?

Ratkaisukeskeinen terapia kehittyi 70- ja 80 -luvulla aiempien lyhyt- ja perheterapeuttisten menetelmien pohjalta. Menetelmää kehitettiin erityisesti Brief Family Therapy Centerissä Milwaukeessa USAssa. Tämän terapiasuunnan kehitykseen myös suomalaiset ovat olleet vaikuttamassa. Lyhytterapiainstittutin perustajat Tapani Ahola ja Ben Furman ovat kansainvälisesti arvotettuja terapeutteja.

MITEN ?

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei keskitytä ongelmien syihin tai syntyhistoriaan. Oleellista on tutkia sitä, millainen olisi toivottu tilanne tulevaisuudessa. Kysymys on siis toivotun tulevaisuuden rakentamisesta tai toisin sanoen hyvän elämän tavoittelusta. Tärkeä osa tätä prosessia on etsiä poikkeuksia, siis tilanteita, jotka jo nyt menevät toivotulla tavalla.