Nada-korva-akupunktiomenetelmä on 70-luvulla USA:ssa kehitetty viittä korva-akupunktiopistettä hyödyntävä menetelmä. Se on alun perin kehitetty tukemaan päihteistä vierottautumista. Ajan myötä se on osoittautunut hyödylliseksi menetelmäksi myös monien mielenterveysongelmien hoidossa. Nada-korva-akupunktiomenetelmää käytetään muun muassa päihde- ja mielenterveystyössä laitos- että avohuolossa sekä psykoterapeuttien vastaanotolla, vankiloissa ja asuntoloissa. Menetelmää käytetään myös kriisityön, ennaltaehkäisevän sekä haittoja vähentävän työn tukena. Työpaikoilla ja kouluissa sitä käytetään stressinlievityksen tukemisessa ja burn outin ehkäisyssä. Menetelmää voidaan toteuttaa niin nuorten, aikuisten kuin vanhustenkin parissa työskennellessä. Suomessa on kaksi nada-menetelmän kouluttajaa Pekka Aarninsalo ja Elisa Alakahri.