Helsinki Brief järjestää lyhyitä koulutuksia sosiaali- ja terveyden huollon/alan ammattilaisille. 


 YKSI KÄYNTI

Järjestämme yhden käynnit terapiasta sekä iltapäivän pituisia työskentelymalliin tutustumiskoulutuksia että kahden päivän koulutuskokonaisuuksia. 

PSYYKKINEN VAKAUTUS 

"Mitä NADA-akupunktio voi antaa asiakkaalle? Tyyneyttä, kärsivällisyyttä, viisautta, rohkeutta, itsensä hyväksymistä"
-Carlos Alvarez, Lincoln Recovery Center, Bronx, New York

NADA-MENETELMÄ

Nada-korva-akupunktio päihde- ja mielenterveystyössä -koulutukset ovat kolmipäiväisiä. Koulutukset ovat suunnattu päihde- ja mielenterveystyötä tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.